Fundacja Świat Seniora zakończyła projekt „Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna”. Projekt był realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. W trakcie cyklu 24 ćwiczeń znacząco wzrosła aktywność starszych osób, nastąpiła poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności fizycznej, a także w kilku przypadkach ustąpiły lub znacznie zmniejszyły się dolegliwości bólowe kręgosłupa.

Podczas zajęć uczestnicy poznali zestaw ćwiczeń, który został odpowiednio dobrany do ich wieku, możliwości i sprawności fizycznej. Po pierwszych zajęciach wręczono uczestnikom materiały dydaktyczne, które ułatwiały im samodzielnie ćwiczenie w domu. Już po 12 zajęciach Seniorzy zauważyli mniejszą męczliwość ze strony układu oddechowego. Po kolejnych zajęciach uczestnicy odczuwali znaczne wzmocnienie siły mięśniowej oraz poprawę w funkcjonowaniu układu kostno-stawowego, wzrosła także wydolność krążeniowo-oddechowa. Uczestnicy projektu w większości uzyskali niezależność funkcjonalną, co pozwoliło im na większą aktywizacje oraz chęć uczestnictwa w życiu społecznym. U uczestników nastąpiła znaczna poprawa równowagi statycznej i dynamicznej, poprawiła się także jakości chodu. Zauważa się znaczną poprawę podczas wykonywania czynności dnia codziennego oraz komfort podczas codziennych spacerów. Oprócz zwiększenia wydolności i sprawności fizycznej u uczestników nastąpiła znaczna poprawa kondycji psychicznej, o czym świadczyła znakomita atmosfera panująca na zajęciach. Ponadto uczestnictwo w projekcie pozwoliło na zwiększenie własnej wartości u osób ćwiczących, nawiązało się wiele znajomości a także przyjaźni.

Zajęcia te w bardzo pozytywny sposób wpłynęły na poprawę ogólnej sprawności oraz utrwaliły nawyk uprawiania regularnego wysiłku fizycznego a także zmieniły styl spędzania wolnego czasu z biernego na aktywny.

Ostatnie zajęcia przepełniała pozytywna energia i duma z wykonanego „ planu”. Wzruszeniu i podziękowaniom zarówno Pani rehabilitantce jak i pracownikom Fundacji nie było końca. Seniorzy zapewnili o chęci udziału w kolejnym  takim projekcie a  Fundacja Świat Seniora podjęła wyzwanie. Do zobaczenia wkrótce.