Wielu z naszych klientów, kieruje się do nas z pytaniem – jak wygląda szkolenie naszych opiekunów, oraz jak są przygotowani do pracy.
Niezbędnik opiekuna to oczywiście profesjonalizm, poczucie odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka oraz kompleksowa wiedza z zakresu opieki nad osobą starszą.

Bardzo dużą rolę w szkoleniu naszych pracowników pełni  Dr n. med. Ewa Czeczelewska.
Pani Ewa jest pielęgniarką, magistrem pedagogiki specjalnej oraz specjalistą pielęgniarstwa onkologicznego.
Każdy z naszych pracowników, przed przystąpieniem do pracy odbywa szkolenie „pt. „Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu”.

Co więcej o Pani Ewie?

  • prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Pielęgniarską wyłącznie w miejscu wezwania,

  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej i administracji zdrowia publicznego,

  • zajmuje stanowisko prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach,

  • jest biegłym sądowym z zakresu pielęgniarstwa,

  • uczestniczy w organizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,

  • należy do Rady Programowej czasopisma Opieka Onkologiczna wydawnictwa MedHillPress,

  • publikuje liczne artykuły z zakresu epidemiologii chorób nowotworowych, żywienia i aktywności fizycznej, promocji zdrowia, komunikacji z pacjentem oraz programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,

  • jest ambasadorką Projektu „Damy Radę” Fundacji Razem Zmieniamy Świat Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych.

Współpraca z Panią Ewą, jest gwarantem, że nasza kadra będzie zawsze idealnie przygotowana do pełnienia funkcji opiekuna, nawet w ciężkich i trudnych sytuacjach.
Zapraszamy na stronę internetową Pani Ewy [TUTAJ].