Fundacja Świat Seniora w biuletynie informacyjnym gminy Konstancin-Jeziorna.