Wydłużający się czas życia powoduje, że rośnie też zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych,  szczególnie w czasie urlopów, wakacji i wyjazdów rodzinnych, tym bardziej, że  jesteśmy narodem z bardzo silnie rozwiniętym poczuciem odpowiedzialności za rodzinę  i bliskich. Zaangażowanie dorosłych dzieci w opiekę nad osobą starszą: rodzicami, dziadkami oraz krewnymi bywa stresujące,  kiedy trzeba zorganizować  fachową opiekę dla starszego  członka rodziny.

Nie dla wszystkich dobrym rozwiązaniem jest pobyt seniora w Domu Opieki. Rodziny obawiają się o samopoczucie osoby starszej w nieznanym otoczeniu, z nowymi ludźmi,  z dala od bliskich.  Bywa też, że stan zdrowia seniora nie pozwala na zmianę miejsca pobytu.

Jedną z form pomocy może być propozycja opieki seniora w jego własnym domu. Dzięki takiej ofercie  możliwa  jest opieka nad niesamodzielnym członkiem rodziny całościowo lub częściowo. Jeśli osoba starsza w miarę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku i wymaga niewielkiego wsparcia, wystarczy kilka godzin dziennie aby wykwalifikowany opiekun pomógł zorganizować czas pod nieobecność rodziny . Pomoc opiekuna nie musi być standardowa i ograniczać się do zrobienia zakupów, przygotowania posiłków, pomocy w czynnościach higienicznych itp. O ile pozwala zdrowie i samopoczucie seniorzy nie chcą zaszywać się w domach. Biorą udział w imprezach plenerowych, spotkaniach towarzyskich, poprawiają sprawność fizyczną co skutkuje  dobrym samopoczuciem i pozytywną energią.  Przy niesamodzielnych i bardziej wymagających osobach  opieka może być całodobowa  lub też na stałe. Zakres obowiązków opiekuna i indywidualnych potrzeb przyszłego podopiecznego jest oczywiście omawiany i ustalany wcześniej.

Aby rodzina mogła wyjechać, odpocząć  i naładować  akumulatory musi być spełniony jeszcze jeden warunek: pewność, że osoba bliska  będzie teraz  z serdecznym i kompetentnym przyjacielem, który czuwa nad jej bezpieczeństwem i służy pomocą . Dobrze jest więc skorzystać z wiedzy i doświadczenia  Fundacji Świat Seniora i  innych organizacji pro seniorskich, które przekazują wiedzę, doradzają i szkolą np. jak dobrać sprzęt rehabilitacyjny, przeprowadzić prawidłowo czynności higieniczne i zorganizować bezpieczną przestrzeń dla seniora .